Од страна на Националната агенција за Европски образовни програми и мобилност, во рамките на Програмата Еразмус +, Клучна акција 2, одобрен е грант под број
2022-1-MK01-KA210-ADU-000083753 за Проектот Медиумска писменост на возрасни / Media Literacy of Adults.
Проектот има за цел да ги постигне следните цели:
– да се развие наставна програма за медиумска писменост на возрасните;
– да се зајакнат организационите капацитети во развојот и спроведувањето на наставните програми;
– да се создаде платформа за наставните планови и програми, која ќе даде можности за учење и самооценување.
Координатор на проектот е ПОУ ОГДУ „Ванчо Прќе“ од Штип во партнерство со Corum Yetiskinler Egitimi Kultur Dernegi од Турција и A.B. INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT LTD од Кипар.
Одржан е прв координативен состанок: