1. Подобност

Имаме заложба да обезбедиме нашите ученици да добијат најдобра пасторална грижа и поддршка, така што тие ќе се чувствуваат среќни и безбедно тука и затоа се во можност да напредуваат и да постигнуваат академски науки. Нашиот тим за студентски услуги сите се обучени да работат со млади луѓе и како дел од тимот имаме други студенти кои го поддржуваат процесот на аплицирање.

2. Апликација

Имаме заложба да обезбедиме нашите ученици да добијат најдобра пасторална грижа и поддршка, така што тие ќе се чувствуваат среќни и безбедно тука и затоа се во можност да напредуваат и да постигнуваат академски науки. Нашиот тим за студентски услуги сите се обучени да работат со млади луѓе и како дел од тимот имаме други студенти кои го поддржуваат процесот на аплицирање.

3. Процес на преглед

Имаме заложба да обезбедиме нашите ученици да добијат најдобра пасторална грижа и поддршка, така што тие ќе се чувствуваат среќни и безбедно тука и затоа се во можност да напредуваат и да постигнуваат академски науки. Нашиот тим за студентски услуги сите се обучени да работат со млади луѓе и како дел од тимот имаме други студенти кои го поддржуваат процесот на аплицирање.

4. Успех

Имаме заложба да обезбедиме нашите ученици да добијат најдобра пасторална грижа и поддршка, така што тие ќе се чувствуваат среќни и безбедно тука и затоа се во можност да напредуваат и да постигнуваат академски науки. Нашиот тим за студентски услуги сите се обучени да работат со млади луѓе и како дел од тимот имаме други студенти кои го поддржуваат процесот на аплицирање.

Аплицирај

Отворен Граѓански Универзитет
за доживотно учење ВАНЧО ПРЌЕ Штип

Станете дел од нашиот тим

Ви благодарам за Вашата порака. Успешно е испратена.
Се појави грешка при обидот да се испрати вашата порака. Ве молиме обидете се подоцна.